Στη λογιστική υποστήριξη eshop tα τελευταία 2-3 χρόνια κληθήκαμε να διαχειριστούμε ένα πλήθος επιχειρήσεων, είτε από υπάρχοντες πελάτες μας, που επέκτειναν τη δραστηριότητά τους στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, είτε από νέους ενδιαφερόμενους οι οποίοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες του e-commerce.

Η οικονομική κρίση, η μείωση της εσωτερικής κατανάλωσης και ο σκληρός ανταγωνισμός, ωθούν τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν εκτός των συνόρων της χώρας. Ο πιο ασφαλής τρόπος καθώς έχει μικρότερο επενδυτικό ρίσκο είναι το άνοιγμα των ηλεκτρονικών πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού.

Η λογιστική αντιμετώπιση σε κάποιες μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει ιδιαιτερότητες  σε ειδικές φορολογικές διατάξεις  όπως ο ΦΠΑ, η ηλεκτρονική τιμολόγηση , η προστασία προσωπικών δεδομένων κ.α. τα οποία απαιτούν έγκυρη ενημέρωση.

Λογιστικές Υπηρεσίες για E-Shop

Οι Σύμβουλοι E-Shop κατανοώντας τις ανάγκες των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων για ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες και σε συνεργασία με εξειδικευμένες λογιστικές εταιρείες σας προσφέρουν:

  • Μηνιαία Λογιστική παρακολούθηση
  • Έγκυρη και Έγκαιρη ενημέρωση για αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
  • Διαχείριση Μισθοδοσίας
  • Διαχείριση εσόδων από affiliate marketing
  • Πληρωμές – εξοφλήσεις affiliates
  • Φορολογικός σχεδιασμός
  • Reporting