Γιατί χρειάζεστε έναν Σύμβουλο E-shop;

H υπηρεσία Σύμβουλος e-Shop έρχεται να καλύψει το τεράστιο κενό, που υπάρχει στην αγορά με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων από επιχειρήσεις, που είτε δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και την κατασκευή e-Shop, είτε δεν έχουν το εξειδικευμένο προσωπικό.

Η απότομη και κατακόρυφη αύξηση των ηλεκτρονικών καταστημάτων στην Ελλάδα, η στροφή των καταναλωτών προς τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και η επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων για πωλήσεις μέσω διαδικτύου, έφερε τις εταιρείες σε ένα άγνωστο τεχνολογικό περιβάλλον, που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την αποδοτική λειτουργία ενός e-Shop.

Ο Σύμβουλος e-Shop είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία τόσο για τα ελληνικά δεδομένα, όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα του ηλεκτρονικού εμπορίου σε B2B και Β2C, που περιλαμβάνουν: τεχνικές βελτιστοποίησης και ανάπτυξης του e-Commerce, οργάνωση εσωτερικών τμημάτων διαχείρισης e-Shop και ηλεκτρονικών πωλήσεων, εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση e-Shop και των πωλήσεων μέσω διαδικτύου, λογιστικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Με την υπηρεσία Σύμβουλος e-Shop έχετε τη δυνατότητα:

 • να εντοπίσετε τους λόγους για τους οποίους το ηλεκτρονικό σας κατάστημα δεν πουλάει όσο θα θέλατε
 • να δημιουργήσετε ένα νέο e-Shop επιλέγοντας με ασφάλεια την κατάλληλη πλατφόρμα κατασκευής
 • να αποκαταστήσετε δυσλειτουργίες σε υπάρχον e-Shop
 • να διατηρείτε ένα ανταγωνιστικό e-Shop
 • να αναθέσετε σε εξειδικευμένο σύμβουλο e-Shop την επίβλεψη και παρακολούθηση του έργου κατασκευής e-Shop ή της ανάπτυξής του
 • να έχετε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα έργου για την αποκατάσταση σφαλμάτων σε υφιστάμενο e-Shop ή τη δημιουργία νέου συμπεριλαμβανομένων των παραδοτέων
 • να επιλέξετε τους κατάλληλους συνεργάτες για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής σας επιχείρησης – επιλογή προσωπικού
 • να εκπαιδεύσετε την ομάδα που διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και το e-Shop σας
 • να γνωρίζετε σε βάθος τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής σας επιχείρησης με σκοπό την αύξηση των εσόδων και των κερδών
 • να λαμβάνετε εξειδικευμένη λογιστική υποστήριξη
 • να έχετε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη

Αναπτύξτε την ηλεκτρονική σας επιχείρηση

Αν αναρωτιέστε, γιατί δεν πουλάει το e-Shop σας ή πως θα μπορούσε να πουλάει περισσότερο, είμαστε εδώ για να σας δώσουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες απαντήσεις.

Ο Σύμβουλος e-Shop είναι ο έμπιστος συνεργάτης της επιχείρησής σας, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει με ασφάλεια στον δαιδαλώδη κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου, διενεργώντας εμπεριστατωμένους ελέγχους στο e-Shop και την προώθησή του με σκοπό να εντοπίσει τυχόν δυσλειτουργίες, που σας κρατούν μακριά από τον στόχο σας.

Θα αξιολογήσει όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες και δυναμικές, που διαθέτει ο ιστότοπος σας σε επίπεδο back end και frond end και θα ετοιμάσει μία πλήρη αναφορά στην οποία επισημαίνονται συγκεκριμένα ζητήματα βελτίωσης των λειτουργιών στο e-Shop. Επίσης, θα αναλύσει τα δεδομένα της διαφήμισης που έχετε πραγματοποιήσει για το ηλεκτρονικό κατάστημα και θα εντοπίσει τα κανάλια προώθησης που σας αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος σε σχέση με την επένδυση.

Η αποκατάσταση ζητημάτων στον ιστότοπό σας ή στη διαφήμισή σας γίνεται από τον συνεργάτη, που έχει την υποστήριξη του e-Shop σας, βάσει του report που θα λάβει από εμάς.

Η παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης σφαλμάτων στο e-Shop σας γίνεται από την ομάδα μας, πάντα μετά από συννενόηση μαζί σας.

Με την υπηρεσία Σύμβουλος e-Shop έχετε διαρκώς μία ξεκάθαρη εικόνα για τη διαδικτυακή σας επιχείρηση!

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες e-Commerce

Οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις έχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες στη λειτουργία τους. Η διοίκηση και διαχείριση μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης απαιτεί εξειδίκευση σε τεχνολογίες, συστήματα και πρακτικές με πολλές και συχνές μεταβολές. Η διαρκής παρακολούθηση των μεταβολών στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία με σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Με σκοπό να σας απαλλάξουμε από τις διαδικασίες παρακολούθησης των διαρκών μεταβολών δημιουργήσαμε μία πλήρη γκάμα υπηρεσιών e-Commerce, οι οποίες καλύπτουν αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα τις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σύνταξη Στρατηγικής e-Commerce

Η επιχείρησή σας είναι μοναδική και το ίδιο πρέπει να είναι και η στρατηγική e-Commerce. Αναθέστε στους Συμβούλους e-Shop να σχεδιάσουν για εσάς μια αποτελεσματική στρατηγική. Η σύνταξη στρατηγικής περιλαμβάνει το όραμα και τους στόχους σας, την αποτύπωση του ανταγωνισμού σας και τις απαιτήσεις της αγοράς στην οποία θέλετε να επικρατήσετε.

Επιλογή κατάλληλης πλατφόρμας e-Shop

Λαβετε αξιόπιστη συμβουλευτική υποστήριξη για την επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί το e-Shop σας, καθώς όλα δεν είναι για όλους! Η πολυετής εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε το κατάλληλο τεχνολογικό περιβάλλον που θα δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

Προγραμματισμός και Διαχείριση έργου

Ελέγξτε τις τρέχουσες διαδικασίες διαχείρισης του έργου σας για βελτιστοποίηση ή κατασκευή e-Shop. Η ομάδα μας θα σας βοηθήσει στην κατανομή του προϋπολογισμού και θα ορίσουμε τα βασικά παραδοτέα. Η τήρηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου αποφέρει στις επιχειρήσεις κέρδος σε χρόνο και χρήμα.

  Εκπαίδευση Προσωπικού

  Οι Σύμβουλοι E-Shop αναλαμβάνουν σε συνεργασία με τον επιχειρηματία την οργάνωση και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην ηλεκτρονική επιχείρηση. Η ομάδα μας μπορεί άμεσα να εντοπίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησής σας και τα σημεία που πρέπει να αναπτυχθούν εστιάζοντας πάντα στους στόχους σας και στο όραμά σας.

  Σχεδιασμός Οργανωτικής Δομής

  Οργανώστε καλύτερα την ομάδα σας και αυξήστε την αφοσίωση των πελατών σας στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Η εταιρεία μας θα σας συμβουλεύσει σχετικά με τη βέλτιστη οργανωτική δομή του εσωτερικού τμήματος διαχείρισης e-Shop και ηλεκτρονικών πωλήσεων σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες, τις διαδικασίες και τις προτεραιότητές σας.

  Λογιστική & Νομική Υποστήριξη

  Οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στην λογιστική και νομική αντιμετώπιση. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους λογιστές – φοροτεχνικούς και νομικούς συμβούλους πρασφέρουμε ολοκληρωμένη και έγκαιρη υποστήριξη στην ηλεκτρονική σας επιχείρηση.

  Γιατί χρειάζεστε τον Σύμβουλο E-shop;

  Θέλετε εξειδικευμένους Συμβούλους e-Shop & e-Commerce με άρτιες τεχνολογικές γνώσεις και πολυετή εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο; Τότε είστε στο σωστό μέρος!

  Μας χρειάζεστε αν…

  1. Το e-Shop σας έχει ελάχιστες επισκέψεις και λίγες πωλήσεις
  2. Το e-Shop σας δεν έχει πωλήσεις
  3. Ο χρόνος παραμονής των επισκεπτών στο eshop είναι χαμηλός
  4. Η διαχείριση των προϊόντων δεν είναι εύκολη για εσάς ή το προσωπικό σας
  5. Οι ρυθμίσεις στο e-Shop φαίνεται να μην είναι σωστές
  6. Το e-Shop δεν εμφανίζεται πουθενά στις μηχανές αναζήτησης
  7. Τα κόστη της προώθησης είναι εξωπραγματικά
  8. Η διαφήμιση δεν αποδίδει πωλήσεις
  9. Ο ανταγωνισμός είναι πιο μπροστά από εσάς
  10. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συνεργάζεται σωστά με τα συστήματα διασύνδεσης
  11. Το ανθρώπινο δυναμικό στη διαχείριση e-Shop & ηλεκτρονικών πωλήσεων δεν είναι αποδοτικό
  12. Έχετε δυσαρεστημένους πελάτες
  13. Χρειάζεστε έναν πλήρη έλεγχο του e-Shop
  14. Σκοπεύετε να ανοίξετε μία ηλεκτρονική επιχείρηση / e-Shop

   Οποιοδήποτε ζήτημα κι αν αντιμετωπίζετε στην ηλεκτρονική σας επιχείρηση η πολυετής εμπειρία μας, μας επιτρέπει να μπορούμε να το επιλύσουμε με τον βέλτιστο τρόπο. Κάντε τώρα, το πρώτο βήμα για την επίλυσή του ζητήματος συμπληρώνοντας την ακόλουθη Φόρμα Επικοινωνίας. Στη συνέχεια ένας από τους συμβούλους μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.