Η νομική υποστήριξη e-shop και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, αφορά στην αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με το ηλεκτρονικό εμπόριο (διασφάλιση της επωνυμίας, κατοχύρωση εμπορικού σήματος, εγχώριες και διεθνείς εμπορικές συναλλαγές κ.λ.π.), αθέμιτο ανταγωνισμό και διαχείριση προσωπικών δεδομένων και του προσωπικού που έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των πελατών.

Ο ιδιοκτήτης μίας επιχείρησης, που συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών του στα πλαίσια μίας συναλλαγής (π.χ. αγοράς προϊόντος), έχει την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι των υποκειμένων των δεδομένων.

Οι Σύμβουλοι E-Shop συνεργάζονται με εξειδικευμένες στο ηλεκτρονικό εμπόριο δικηγορικές εταιρείες για τη νομική διασφάλιση των επιχειρήσεων που διαθέτουν e-shop.

Νομικές Υπηρεσίες για e-Shop

  • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος και διαδικασίες διασφάλισης της επωνυμίας
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ανταγωνισμού
  • Σύνταξη των όρων χρήσης, της πολιτικής απορρήτου και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ηλεκτρονικό κατάστημα
  • Σύνταξη συμφωνητικών με εργαζόμενους στην επιχείρηση για την προστασία προσωπικών δεδομένων.