Η επιτυχημένη διαχείριση e-Shop βασίζεται τόσο στην άρτια λειτουργία των τεχνολογικών του συστημάτων, όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό που το διαχειρίζεται.

Η διαχείριση e-Shop είναι ένα κρίσμο σημείο για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. O ανθρώπινος παράγοντας είναι το κλειδί της επιτυχίας στις επιχειρήσεις και συχνά, αν όχι πάντα, καθορίζει την επιχειρηματική και επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος χρειάζεται να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη για να μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Η εύρεση των κατάλληλων ανθρώπων, η δημιουργία ομάδας που θα μοιράζεται το ίδιο όραμα, αλλά θα έχει και τις ικανότητες να το πετύχει, η εκπαίδευση αλλά και η υποκίνηση μπορούν να φέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική σας επιχείρηση.

Εργασία σε e-Shop

Οι εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις των ανθρώπων που διαχειρίζονται το e-Shop και την προώθησή του, η ποιότητα της δουλειάς τους, η καλή συνέργεια με άλλα τμήματα της επιχείρησης όπως την αποθήκη, το λογιστήριο, τις πωλήσεις κ.λ.π. καθώς και η κουλτούρα συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων που διέπει τη συνεργασία τους, αποτελούν κρίσιμα σημεία για την επιχείρησή σας.

Κάθε πρόσληψη που πραγματοποιείτε αποτελεί μία σημαντική επένδυση για το ηλεκτρονικό σας κατάστημα και την παρουσία σας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Για αυτό το λόγο πρέπει ο άνθρωπος που θα προσληφθεί να κάνει άμεσα τη διαφορά και να αποδώσει τα μέγιστα. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, μακροχρόνια εμπειρία και κατανόηση των έντονων προκλήσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι Σύμβουλοι E-Shop αναλαμβάνουν σε συνεργασία με τον επιχειρηματία και τον αρμόδιο προσλήψεων την οργάνωση και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην ηλεκτρονική σας επιχείρηση.

Υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε e-Shop

 • Αναλύουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στην επιχείρηση για τη συγκεκριμένη θέση και να θέτουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ο κατάλληλος υποψήφιος.
 • Σχεδιάζουμε την αγγελία εύρεσης εργασίας και τη δημοσιεύσουμε στα ανάλογα «μέσα» που παρακολουθούν οι δυνητικοί υποψήφιοι
 • Διαχειριζόμαστε τις αιτήσεις των υποψηφίων για να διερευνήσουμε τα καταλληλότερα άτομα που έχουν προκύψει απο την διαδικασία
 • Διενεργούμε δομημένες συνεντεύξεις και αξιολογήσεις βασισμένες σε KPIs που έχουμε από κοινού συμφωνήσει με τους υπεύθυνους της επιχείρησης
 • Δημιουργούμε μια μικρή λίστα ικανών υποψηφίων
 • Επιλέγουμε το κατάλληλο άτομο για τη συγκεκριμένη θέση.
 • Επιπλέον δίνουμε βάρος όχι μόνο στην αξιολόγηση της εμπειρίας και των γνώσεων των υποψηφίων, αλλά και στη συμβατότητα της προσωπικότητας και της φιλοσοφίας τους με την κουλτούρα της επιχείρησης

Εκπαίδευση στη Διαχείριση e-Shop

Οι Σύμβουλοι E-Shop χάρη στην πουλετή εμπειρία τους στη διαχείριση e-Shop και την εκπαίδευση στελεχών για θέσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν με ακρίβεια να εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησής σας και τα σημεία που πρέπει να αναπτυχθούν εστιάζοντας πάντα στους στόχους σας και στο όραμά σας.

Εκπαίδευση στη Διαχείριση e-Shop

Αποσκοπούμε στην βελτίωση της απόδοσης και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων σας, ώστε να:

 • Αξιοποιείται η προσωπικότητα των εργαζομένων και να βελτιώνονται τα αδύνατα σημεία τους
 • Μεγιστοποιείται η απόδοση τους
 • Ενισχυθεί το γνωσιακό τους επίπεδο με τη χρήση νέων τεχνολογιών στο ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Αυξηθεί η αφοσίωσή τους στην εταιρία

​Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε διάφορες θεματικές ενότητες του e-Commerce.

Εκπαιδευτικές ενότητες e-Commerce
 • Διαχείριση προϊόντων σε e-Shop B2B και B2C
 • Διαχείριση εκπτωτικής πολιτικής
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών πωλήσεων
 • Customer Experience
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Διαχείριση blog
 • Καταγραφή και κατανοήση των δεδομένων του ανταγωνισμού
 • Παρακολούθηση της λειτουργικότητας e-Shop
 • Παρακολούθηση Google Analytics
 • Κατανόηση των τεχνικών SEO στην προσθήκη προϊόντων
 • Ανάπτυξη Affiliate Marketing
 • Αποδοτική χρήση των Social Media Pages
Αξιολόγηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η παρακολούθηση της πορείας των εργαζομένων, μέσα από τη χρήση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, δεικτών και στόχων, ευθυγραμμισμένων με τις εταιρικές αξίες και τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού,  αυξάνει τόσο το επίπεδο των ατομικών επιδόσεων, όσο και των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. 

Η διαδικασία αξιολόγησης προσυμφωνημένων δεξιοτήτων πραγματοποιείται μέσα από μία σειρά ειδικά προσαρμοσμένων ασκήσεων, προσομοιώσεων, case studies, role playing και δομημένων συνεντεύξεων.

Τα βήματα για την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης είναι:

 • Προσδιορισμός των δεξιοτήτων και των επιθυμητών συμπεριφορών
 • Διαμόρφωση των εργαλείων αξιολόγησης
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην διοικητική ομάδα
 • Feedback στους συμμετέχοντες

​Επιπλέον πολύ σημαντική και αντικειμενική μέθοδος αξιολόγησης του προσωπικού είναι η εποπτεία κατά την εργασία. Η προσέγγιση αυτή αφορά στην παρατήρηση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους από τον αξιολογητή – Σύμβουλο e-Shop. Για την εφαρμογή της απαιτείται  προσδιορισμός των επιθυμητών δεξιοτήτων, καθώς και των συνθηκών στις οποίες θα γίνει η εποπτεία.