Black Friday και το νομικό πλαίσιο προσφορών & εκπτώσεων

Νομικό Πλαίσιο Εκπτώσεων / Προσφορών Ν. 4177

Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις – Άρθρο 15

 1. Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές
  τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής:
  α) Τακτικές εκπτώσεις:
  αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και
  αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
  β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:
  βα) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και
  ββ) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
  Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.
 2. Τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων απαγορεύεται στους
  υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό
  εκπτώσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση
  διαφημιστικών πινακίδων.
 3. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων της παραγράφου 1, πέραν της αναγραφής της
  παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση,
  επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Σε
  οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η
  ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών.
 4. Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης
  κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10)
  συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των
  προϊόντων σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου
  εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα. Κατ’ εξαίρεση, το χρονικό διάστημα των
  προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60)
  ημέρες.
  Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις προσφορέςπροϊόντων παντοπωλείου.
 5. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα
  υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το
  κατάστημα. Ως είδος στο προηγούμενο εδάφιο νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος
  που πωλείται στην επιχείρηση. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται
  πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη.
 6. Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει με
  τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e−mail) στο Παρατηρητήριο
  Τιμών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
  Ανταγωνιστικότητας τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μία (1)
  ημέρα πριν από την έναρξή τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα
  προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς. Την ίδια ανακοίνωση υποχρεούται
  να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του καταστήματος στο διαδίκτυο και δύναται να
  κοινοποιήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο.
 7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται η
  χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε
  μειωμένη τιμή. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
  χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των
  εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), καθώς και η πώληση εμπορευμάτων από τα
  καταστήματα αυτά.