Ε.Ε. Αναθεώρηση κανόνων για την ασφάλεια προϊόντων εκτός διατροφής

Κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αναθεωρημένους κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων για καταναλωτικά προϊόντα εκτός διατροφής. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, προϊόντα εκτός ΕΕ μπορούν να πωλούνται στην αγορά, εάν ένας οικονομικός φορέας στην ΕΕ είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.

Ενώ οι κανόνες ασφάλειας προϊόντων ισχύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την προσαρμογή αυτών των κανόνων από τον Ιούνιο του 2021. Η νέα αναθεώρηση εστιάζει στην ασφάλεια των προϊόντων που συνδέεται με τις νέες τεχνολογίες και τις προκλήσεις που θέτει η αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων.

Λόγω της αύξησης των διαδικτυακών διασυνοριακών πωλήσεων στην Ευρώπη, ιδίως των πωλήσεων που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ, έχει γίνει πιο δύσκολο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων. Σύμφωνα με την έκθεση της Safety Gate το 2020, το 62% των επικίνδυνων προϊόντων ήταν προϊόντα που προέρχονταν από χώρες εκτός ΕΕ.

Αναθεωρημένες αξιολογήσεις ασφάλειας

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν μέτρα για την ανάληψη κινδύνων για ευάλωτους καταναλωτές (όπως τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες), τις πτυχές του φύλου και τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αποκτούν αυξημένη ισχύ, ενώ οι πάροχοι διαδικτυακών αγορών λαμβάνουν με τη σειρά τους περισσότερες υποχρεώσεις.

Οι ηλεκτρονικές αγορές πρέπει να συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς για τον μετριασμό των κινδύνων

«Τα μη ασφαλή προϊόντα θα αφαιρούνται από τους ιστότοπους σε δύο ημέρες. Οι καταναλωτές θα ενημερωθούν απευθείας μέσω email εάν έχουν αγοράσει ένα μη ασφαλές προϊόν. Επιπλέον, θα έχουν δικαίωμα σε επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων εάν ένα προϊόν ανακληθεί. Μόλις τεθεί σε ισχύ αυτός ο νόμος, θα υπάρχουν λιγότερα επικίνδυνα προϊόντα στην Ευρώπη», δήλωσε η Dita Charanzová, εισηγήτρια.

Υπευθυνότητα ασφάλεια προϊόντων εντός της ΕΕ

Οι κανόνες θα αλλάξουν και για τα εισαγόμενα προϊόντα. «Κάθε προϊόν που πωλείται πρέπει να έχει κάποιον που αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτό εντός της ΕΕ». Αυτό σημαίνει ότι εάν ένα προϊόν προέρχεται από εκτός ΕΕ, μπορεί να πωληθεί μόνο εάν ένας κατασκευαστής, εισαγωγέας ή διανομέας εντός της ΕΕ είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά του.

Ενώ το κοινοβούλιο ενέκρινε τον νέο νόμο, πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μετά από αυτό, θα χρειαστούν 18 μήνες μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες.